Light Move Festival

Założenia festiwalu

Założeniem – i życzeniem Fundacji Lux Pro Monumentis - jest, aby Light Move Festival:

  • wpisał się do kalendarza imprez kulturalnych Miasta jako nowe, niepowtarzalne przedsięwzięcie o zasięgu co najmniej europejskim;
  • wzbudził zainteresowanie mieszkańców oraz turystów;
  • promował Łódź w kraju i za granicą;
  • pozyskał do realizacji/projekcji/wydarzenia artystów światowej rangi;
  • promował artystów lokalnych, studentów uczelni humanistycznych, artystycznych i technicznych, poprzez stworzenie dla nich przestrzeni i obiektów do działania;
  • ożywił wieczorem i nocą ulicę Piotrkowską oraz miejsca ważne historycznie dla miasta;
  • przejął najlepsze instalacje festiwalowe do stałej ekspozycji;
logotypylogotypy Urząd Miasta Łodzi