Light Move Festival

TEATR KLINIKA LALEK

Powstaje w 1988 roku na wydziale lalkarskim szkoły teatralnej we Wrocławiu. W 1991 r. przenosi się do Wolimierza i odtąd działa jako wiejski i wędrowny teatr lalkowy.

Teatr grywał w całej Polsce, odwiedzał też wiele krajów Europy (Finlandia, Francja, Hiszpania, Rumunia, Niemcy, Austria). W spektaklach granych głównie na łąkach i ulicach udział biorą: ogromne lale, machiny jeżdżące, grające instalacje, stwory, ludzie i żywioły. Muzyka grana jest na żywo przez orkiestrę i aktorów. Teatr współpracuje z Kinior Sky Orkiestra - zespołem z Kielc.

PREZENTUJE:
Teatr lalki, figury, formy i metafory
Teatr machin i instalacji
Wielkie widowiska plenerowe
Spektakle sceniczne w przestrzeniach zamkniętych
Akcje plastyczne, warsztaty i spektakle dla dzieci
Koncerty muzyczne z małą formą teatralną
Efektowne parady uliczne

http://www.klinikalalek.art.pl/

logotypylogotypy Urząd Miasta Łodzi