Light Move Festival

Paweł Hajncel

Paweł Hajncel

Ur. 6 stycznia 1967 roku w Łodzi. Absolwent łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Uważa się za ucznia Jana Matejki, Bohumila Hrabala, Petera Singera, Slavoja Źiźki. Członek niezależnych grup i stowarzyszeń artystycznych: Stowarzyszenia Twórców Kultury Niezależnej Kil–210, Stowarzyszenia Galeria Xylolit, Legendy Grupy Momentaryzm Ścierwo, punkowej grupy Pogodancepolo i TTCC czarny niejadek, Human-ex oraz Gruse Hajncel Group.

Zajmuje się malarstwem, sztuką wideo, rysuje komiksy, tworzy murale. W jego obrazkowych opowieściach bohaterowie są ludźmi dorosłymi, ale artysta nadaje im dziecięce rozmiary, co uwydatnia jednoczesny komizm i tragizm zmagania się małego-dorosłego ze światem. Prace sprawiają wrażenie „partyzanckich", szybkich zapisków, notatek. W pracach wideo utrzymanych w stylistyce „home made", wybiera tematykę związaną z historią i tożsamością Polaków.. Artysta komentuje rzeczywistość wchodząc z nią w bezpośrednie interakcje, jego akcje odbywają się w nieoczekiwanych miejscach, poza tradycyjnymi miejscami sztuki. W swoich wideo, akcjach, malarstwie Paweł Hajncel śledzi wszelkie przejawy polskiego postromantyzmu, uwikłania w religijność i patriotyzm, które dla wielu rodaków są tylko formą, tradycją pozbawioną treści.

Uczestniczył m.in. w Łódź Biennale 2004 i kilku edycjach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE oraz Festiwalu Mediów Salt of Water (Kalingrad). Autor akcji „Historia jednego narodu", "Dziedzictwo" „Powiew nadziei", „To nie mój ojciec”, która odbyła się w dniu beatyfikacji Jana Pawła II przed łódzką katedrą oraz akcji „Człowiek-Motyl” (2011).

logotypylogotypy Urząd Miasta Łodzi