Light Move Festival

Mirosław Filonik

Mirosław Filonik

Artysta, absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Od 1988 r. podstawowym środkiem wyrazu jego sztuki jest światło. Instalacjach buduje z autorskich lamp jarzeniowych produkowanych przez fabrykę Philips Lighting Poland w Pile. W swojej twórczości operuje lakonicznym językiem prostych form i znaków.Realizacje te mają jednak głębszy wymiar, płynący z duchowych i estetycznych rozważań artysty.

logotypylogotypy Urząd Miasta Łodzi