Light Move Festival

Kryteria wyboru tematu

Głównymi kryteriami wyboru tematu wszystkich imprez kulturalnych i akcji związanych z festiwalem są/powinny być/muszą być wyróżniki realizowane poprzez projekcje/realizacje/iluminacje/wystawy nawiązujące do:

  • Łodzi industrialnej – przemysłowa historia miasta, robotnicza i fabryczna specyfika, współczesne spojrzenie na dawną atmosferę i tempo życia łodzian, wielowyznaniowość, wielonarodowość, różnorodność obyczajowa;
  • Łodzi awangardowej – dziedzictwo łódzkiej awangardy, koncepcji Katarzyny Kobro, Władysława Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego i całej grupy a. r. Twórcza interpretacja spuścizny klasycznej awangardy. Nawiązanie do awangardy ma także zmobilizować do tworzenia zaskakujących i świeżych projektów wykorzystujących różnorodne możliwości światła.
  • Łodzi filmowej – dziedzictwo łódzkiej filmówki, twórcy, artyści, medium filmu.
logotypylogotypy Urząd Miasta Łodzi